Podaci o tvrtki

Fortis Grupa d.o.o.

FORTIS GRUPA d. o. o. za poslovanje nekretninama, građenje, trgovinu i usluge
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem: 040246037. Temeljni kapital društva 20.000,00 HRK, uplaćen u cjelosti, OIB: 33845784846
Član uprave i direktor: Darko Bezak, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.


• Sjedište i ured: HR-51500 Krk, Lina Bolmarčića 18


• M: +385 98 25 01 00
• M: +385 98 93 22 969
• e-mail: info@fortis-grupa.hr